Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

Proefles

Rijschool regio Groene Hart

Home » Blog » Invoering modulair theorie-examen bij CBR gaat niet door

Invoering modulair theorie-examen bij CBR gaat niet door

feb 6, 2015

theorie-examen, CBR

Er komt geen modulair theorie-examen. Uit het nader onderzoek van het CBR blijkt dat erg duur is om te ontwikkelen en dat het slagingspercentage omlaag zal gaan. Dat meldt minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer. Bij een modulair examen haalt iedereen eenmaal een soort ‘basisexamen’. Daarna kan er per rijbewijscategorie een aanvullend theorie-examen afgelegd worden, bijvoorbeeld voor de motor.

Om dit tot een betrouwbaar en valide examen te maken moeten zowel het generieke deel als de specifieke delen van voldoende grote omvang zijn, schrijft de minister. Voor modulair moet één generiek deel ontwikkeld worden en per rijbewijscategorie een specifiek deel. Het generiek deel bevat alleen kennisvragen, alle inzichtsvragen zijn namelijk voertuigafhankelijk.

Rijbewijscategorieën

Het generieke deel zal heel klein zijn omdat er maar heel weinig vragen zijn die betrekking hebben op alle rijbewijscategorieën. Een examen met een klein aantal vragen is niet valide.

Om toch de validiteit van het examen te waarborgen moet het examen daarom groter worden. Daarbij komen dan nog de specifieke modules. Deze zijn ook groot omdat hier het inzicht getoetst zal worden op alle onderdelen zoals genoemd in de 3e rijbewijs richtlijn.

CBR

Het CBR verwacht dat hierdoor het examen uiteindelijk moeilijker en duurder voor de kandidaat wordt. Daarnaast komen er ontwikkelkosten bij omdat de vragenbank vernieuwd moet worden. Er moeten aparte generieke en specifieke vragen gemaakt worden. Ook de ICT omgeving dient aangepast te worden.

Het onderzoek is uitgevoerd vanwege een motie van CDA-Kamerlid De Rouwe. Herin verzoekt hij de regering om “naast het brommercertificaat ook het theorie-examen voor automobilisten als mogelijk theoretisch examen voor bromfietsers vanaf 16 jaar te laten gelden, waarbij de geldigheidsduur van dit theorie-examen zodanig wordt vastgesteld dat dit ook bruikbaar wordt voor het vervroegd behalen van het rijbewijs.” Dat gaat dus niet gebeuren.

Alternatief

Het CBR heeft nog een alternatief onderzocht: mogelijk maken dat een bestuurder die het theorie-examen voor de categorie B heeft gehaald, daarmee zowel praktijk AM als praktijk B kan afleggen.

Sinds de introductie van begeleid rijden kan een kandidaat momenteel al het theorie-examen B afleggen vanaf 16 jaar. Een succesvol theorie-examen blijft 18 maanden geldig. Een kandidaat die geslaagd is voor B-theorie, zou dan in die periode eerst het praktijkexamen AM kunnen doen en vanaf zijn 17e verjaardag het praktijkexamen B. Het voordeel hiervan is dat bestuurders die eerst op brommer willen rijden en later in de auto, alleen maar theorie-examen B hoeven te doen.

3e rijbewijsrichtlijn

Echter dit alternatief is in strijd met de 3e rijbewijsrichtlijn omdat het theorie-examen betrekking moet hebben op de rijbewijscategorie waarvoor de kandidaat dat examen aflegt. Een ander nadeel is dat deze kandidaten zonder specifieke kennis ten aanzien van de AM-categorieën naar het AM-praktijkexamen gaan.

Het gevolg hiervan is volgens het CBR, dat de kandidaat waarschijnlijk meer lessen nodig zal hebben en dat het examen hierdoor uiteindelijk duurder uitvalt voor de kandidaat. Bovendien zal de doelgroep zeer beperkt zijn.

Bron: Verkeerspro.nl

Pin It on Pinterest