Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

PROEFLES

Rijschool regio Groene Hart

Home » Over ons » Alblas Academie

Welkom bij de Alblas instructeursopleiding

In dit bericht staat een kleine uitleg van de opleiding tot rij-instructeur ofwel rij-coach.

Inleiding

 

Opleiding rij-instructeur

Als rij-instructeur kun je alle kanten op. Zelf heeft onze rijschool regelmatig rij-instructeurs nodig. Maar ook onze collega’s weten dat onze opleiding garant staat voor kwaliteit. De vraag naar goed opgeleide en bekwame rij-instructeurs is nog steeds groot.
De standaard is hoog, ook als het moeilijk gaat worden. Dat is ook de reden dat jij door bent en aan de opleiding gaat beginnen. Jij wel, anderen niet. Die hebben we afgewezen.

Toelatingseisen voor de opleiding tot rij-instructeur

Naast een geldig rijbewijs B moet je in het bezit zijn van een schooldiploma, het minimale niveau is MAVO, VMBO, LBO of VBO.
Een vergelijkbaar buitenlands diploma is toegestaan. Een deskundige instantie moet het wel eerst beoordelen. Meer informatie hierover vindt je in het artikel 14 van het algemeen deel van het examenreglement (IBKI).

De Alblas rij-instructeursopleiding

Alblas heeft een lesprogramma ontwikkeld dat naast theoretische scholing ook veel aandacht schenkt aan de praktijk, meer zelfs dan de gemiddelde opleiding. De opleiding tot rij-instructeur is dan ook speciaal opgezet om ons  team rij-instructeurs van Alblas op hoog niveau te houden. Natuurlijk heeft Alblas rijopleidingen het liefst ervaren rij-instructeurs in dienst.
Wanneer je geslaagd bent voor jouw diploma duurt het bij een normale opleiding minstens 5 jaar voordat we over ervaring kunnen spreken. Omdat je bij Alblas rijopleidingen vanaf het begin veel praktijk ervaring opdoet en bijgestaan wordt door zeer ervaren allround instructeurs kunnen we al spreken over een ervaren rij- instructeur kort na het behalen van het diploma.

CRKBO-erkende opleiding

Onze WRM-B-opleiding is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit heeft als voordeel dat we geen btw hoeven te berekenen aan deelnemers van de opleiding. Dat maakt de opleiding vaak goedkoper.

 

Hoofdstuk 1 


Hoe word ik beoordeeld in fase 1 en 2?

 

Theorie-examens
Je hebt voor de drie theorietoetsen in Fase 1 en 2 minimaal een voldoende (het cijfer 6) als je 42 vragen goed hebt.
Je krijgt na een examen altijd een resultatenlijst, met per vraagrubriek (onderwerp) twee cijfers:
(1) hoeveel van de vragen in die vraagrubriek je hebt beantwoord, en
(2) hoeveel je daarvan goed hebt beantwoord.
Het resultaat van de theorietoetsen van fase 1 en 2 is 12 maanden geldig. Je mag onbeperkt herkansen.

Herkansingen kosten voor de examens;
1B € 185,- en
1A, 2A en 2B € 105,-

 

Praktijkexamen

Tijdens de eerste praktijkrit (WRM B fase 1B) beoordeelt de examinator jou op verantwoord rijden als bestuurder.
Je moet daarnaast tijdens de praktijkrit twee verkeerssituaties (ook wel: conflictpunten) hardop denkend oplossen. We noemen dit verwoorden van de taakprocessen.

De examinator schrijft de beoordelingen in een protocol. In het bijbehorende scorevoorschrift staat wanneer je bent geslaagd. Dit scorevoorschrift is ook de beoordelingsrichtlijn voor de examinator.

Beide documenten kun je vinden op de pagina Examendocumenten praktijk van de website IBKI.nl.
IBKI baseert zich bij de beoordeling op de Rijprocedure B uit 2013. Deze is te downloaden vanaf de site van het CBR en ook verkrijgbaar bij Uitgeverij VERJO. Die Rijprocedure is voor de gehele praktijkrit een richtlijn voor de examinator en dus ook voor jou.

 

Bijzondere verrichtingen
Onderdeel van de praktijkrit is ook het uitvoeren van vier van de acht bijzondere verrichtingen conform de rijprocedure.
Bij de examendocumenten staat een notitie met normen voor de uitvoering.
Hierin staat bijvoorbeeld wanneer je het parkeren in een aangewezen parkeervak goed hebt gedaan.
De bijzondere verrichtingen krijgen een afzonderlijke waardering.
Bij een voldoende voor de bijzondere verrichtingen levert dit vrijstelling op bij een herkansing voor de Praktijkrit.
Zak je daarna weer, dan moet je de volledige Praktijkrit opnieuw doen, inclusief de bijzondere verrichtingen.

Je mag onbeperkt herkansen.

Het resultaat van de praktijkrit van Fase 1 is 12 maanden geldig.

 

Hoe word ik beoordeeld tijdens de stagebeoordeling? (Fase 3A)

Jij kiest voor de stagebeoordeling zelf een nieuw lesonderwerp dat aansluit op de vorderingen van de leerling.
Jij wordt beoordeeld op de hoofdaspecten instructie geven en coachen, op in totaal 34 beoordelingsaspecten.
Voor elk aspect kun je de score 0, 1, 2 of 3 punten krijgen.
Bij 71 punten ben je geslaagd, rekening houdend met nog een aantal voorwaarden.

De examinator noteert zijn oordeel op het beoordelingsprotocol ‘Instructie geven en coachen’. Als richtlijn gebruikt hij het scorevoorschrift ‘Instructie geven en coachen’. Beide documenten staan op de pagina Examendocumenten praktijk van IBKI.nl

Voertuigcontrole krijgt geen afzonderlijke beoordeling.

Na het examen geeft de examinator je de uitslag. In dat gesprek van maximaal 30 minuten hoor je ook een toelichting op de beoordelingsaspecten waarop je minder goed hebt gescoord.
Je mag maximaal twee keer herkansen. De herkansingen moeten wel binnen de geldigheidsperiode van jouw Stagepas liggen. Als je geen voldoende resultaat voor de stagebeoordeling hebt gehaald vóór de verloopdatum van je stagepas, moet je het gehele examen opnieuw doen. Je krijgt dan wel een vrijstelling van de verplichte stage.

 

Overzicht

Starten met 1A en 1B
Vervolgens 2A en 2B
Stage 65 uur minimaal
Na de stage 3A

Als de stage en Fase 3A is afgerond heb je dus je WRM-pasje verdiend en ben je rij-instructeur! Dan begint nog een inwerkperiode, hoe lang die duurt is per persoon afhankelijk.

 

Pin It on Pinterest