Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

Proefles

Rijschool regio Groene Hart

Home » Rijbewijskeuring ouderen

Rijbewijskeuring ouderen

Een rijbewijskeuring is verplicht voor ouderen (75+) die hun rijbewijs willen verlengen. Maak online een afspraak voor een medische keuring rijbewijs.

Wij zitten in de buurt van Woerden.

Heb je een keuring voor een groot rijbewijs (C, CE, C1, C1E, D, DE) of heftruck nodig? Die bieden we ook.

Bij het verlengen van het rijbewijs na het 75e jaar, vraagt het CBR altijd om een medische keuring. Deze keuring wordt elke vijf jaar herhaald: bij het verlengen van rijbewijs B, T, A of BE.

Als de rijgeschiktheid door ziekte of medicatie kan worden beïnvloed, moet je mogelijk ook tussentijds een keuring ondergaan.
Zie ook de paragraaf Rijgeschiktheid bij ziekte.

Een rijbewijs-verlenging bij 75 jaar of ouder kan maanden in beslag nemen.
Het CBR vraagt namelijk eerst om een gezondheidsverklaring in te vullen. Die beantwoorden zij met een verwijsbrief voor een arts of voor een specialist. Als het CBR twijfelt, kan dit enkele maanden duren.

Vervolgens moet je medisch gekeurd worden. Als dit door een gewone arts mag worden gedaan, kun je wel meteen een afspraak maken met onze keuringsarts. Die heeft meestal plaats binnen een maand.

Wachttijd bij rijbewijs verlengen na 75 jaar

Wanneer je je rijbewijs wil gaan verlengen, moet je eerst een gezondheidsverklaring invullen bij het CBR. Zij sturen daarna een verwijsbrief en de ZorgDomeincode (afgekort tot ZD-code).

Het duurt over het algemeen hooguit een paar dagen voor de verwijsbrief en ZD-code binnen zijn.
Maar als er enige medische twijfel kan zijn, heeft het CBR meer tijd nodig. Het duurt ook langer als het per post is aangevraagd in plaats van online.

We adviseren dit daarom enkele maanden voor het verlopen van het rijbewijs te regelen. Het CBR adviseert zelfs met vier of vijf maanden wachttijd rekening te houden voor het verlengen van je rijbewijs na 75 jaar.

Na het beoordelen van de gezondheidsverklaring verwijst het CBR gewoonlijk naar een arts naar keuze. Die fungeert dan dus als keuringsarts.
Maar bij een ziekte die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, dan kan het zijn dat het CBR je door een specialist wil laten keuren.

De arts heeft de ZD-code nodig bij de rijbewijskeuring. Als het CBR extra formulieren heeft opgestuurd, neem die dan ook mee naar de afspraak met de arts. En het rijbewijs of identiteitsbewijs.

Meer uitleg over de gang van zaken bij een rijbewijskeuring vind je bij het CBR.

Rijbewijskeuring ouderen bij huisarts?

Een medische keuring voor een gewoon rijbewijs (A, B, B met automaat, BE, T) kan in principe door de huisarts worden gedaan. Behalve als CBR aangeeft dat een specialist moet keuren.
Bij een groot rijbewijs moet een bedrijfsarts de keuring doen.

De meeste huisartsen echter, willen hun patiënten niet keuren. Dit omdat de beoordelende rol de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt kan schaden. Een onafhankelijke bedrijfsarts (arbo-arts) is dan een prima alternatief.

Bij rijschool Alblas doet een bedrijfsarts de rijbewijskeuringen voor 75-plus. Uiteraard is onze bedrijfsarts BIG-geregistreerd.

Rijgeschiktheid bij ziekte

Als het rijbewijs nog niet hoeft te worden verlengd, maar je twijfelt wel over je rijgeschiktheid, dan kun je het CBR zelf om een beoordeling vragen.

Het CBR moet de rijgeschiktheid ook opnieuw inschatten bij bepaalde ziektes en bepaalde medicijnen. En ook als je bijvoorbeeld een epileptische aanval of beroerte hebt gehad.
Bij oogaandoeningen die na de rijbewijsverlenging zijn opgetreden, heb je een morele plicht dit te melden bij het CBR. Als je dit nalaat, ben je mogelijk niet verzekerd.
Voor sommige hersenaandoeningen zijn de regels sinds 2018 wel versoepeld.

Meer over de wettelijke regels rondom medicijngebruik staat bij op de site Rij veilig met medicijnen.

Afspraak medische keuring rijbewijs

Ongeveer eens in de vier weken is er op de rijschool een bedrijfsarts aanwezig.
Die doet dan de rijbewijskeuringen voor ouderen en voor mensen met medische problemen. Daarnaast doet de arts ook de verplichte medische keuring voor het groot rijbewijs.

Reserveer een plek door te kiezen voor de gewenste keuring. Je krijgt dan een online agenda te zien, waarin je de afspraak voor een medische keuring rijbewijs meteen kunt inplannen.

Pin It on Pinterest