Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

Proefles

Rijschool regio Groene Hart

Home » Blog » Snelheid en de gevaren

Snelheid en de gevaren

feb 6, 2015

 Bron: Infopolitie.nl

De overheid schat dat in 30% procent van de ongevallen snelheid in het spel is. Bovendien leidt een grotere snelheid ook tot een ernstiger afloop van het ongeval. Een voorrangsfout bij 30 km/uur leidt waarschijnlijk tot wat blikschade, maar bij 80 km/uur is de kans op (ernstige) gewonden al zeer groot. Uit onderzoek is gebleken dat een verlaging van de gemiddelde snelheid met slechts 5 km/uur kan leiden tot 30% vermindering van het aantal ongevallen.

50 km wegen

De kans dat u in een woonwijk betrokken raakt bij een ongeval is vele mater groter dan op een auto(snel)weg. Het verkeer in de stad (of dorp) is intensiever en de verschillen tussen het gebruik van voertuigen is groter. Denk bijvoorbeeld aan de fiets en de auto. Bij elke kruising dreigt gevaar met het nemen en geven van voorrang. Neem daarom de snelheid en de zichtbaarheid op kruisingen in acht. Hier geldt: bij elke kruising uw snelheid aanpassen om tijdig te kunnen remmen c.q. stoppen.

80 km wegen

Omdat de snelheid op 80 km-wegen uiteraard hoger ligt, is de gemiddelde bestuurder alerter dan op 50 km/h wegen. Desondanks vallen op deze wegen de meeste doden en gewonden. 20% van de jaarlijkse lichtgewonden, 32% van de jaarlijkse ziekenhuisgewonden en 48% van de jaarlijkse doden vallen op dit soort wegen.

Auto(snel)wegen

In principe zijn auto(snel)wegen de veiligste wegen, omdat er geen vermenging van langzaam- en snelverkeer plaatsvindt en iedereen dezelfde kant op rijdt. Een te hoge snelheid heeft ook hier zijn beperkingen, zoals het kleven. Dit brengt in het verkeer agressiviteit met zich mee, waardoor men met hoge snelheid het andere verkeer in gevaar brengt, zoals rechts passeren en de vluchtstrook gebruiken.

Snelheidscontroles

Afgezien van het feit of u het er nu mee eens bent of niet mee eens bent, is het wellicht goed om nog even aan te geven bij welke snelheid u in ons land in aanmerking komt voor een bekeuring.

De maximum snelheid binnen de bebouwde kom is in de regel 50 kilometer per uur. Er kunnen afwijkingen voorkomen van 30, 60 of 70 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom is de snelheid, afgezien van incidentele beperkingen, 80 kilometer per uur.

De instelwaarde van de snelheidscontroleapparatuur is 7 kilometer boven de maximum snelheid. U wordt dus pas geflitst als U met 7 of meer kilometers boven de maximum snelheid door de radar rijdt.

Mensen die van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een acceptgiro voor een snelheidsovertreding krijgen zien daarop de gemeten snelheid aangegeven met daarbij de opmerking “na correctie”. Die correctie is een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 12 december 1995.

De Hoge Raad heeft destijds geconcludeerd dat de technische nauwkeurigheidswaarde van de gebruikte meetapparatuur drie procent kan afwijken. Het gevolg daarvan is, dat van de gemeten snelheid drie procent wordt afgetrokken (de correctie), en dat daarna de boete wordt vastgesteld. In de praktijk wordt de volgende aftrek aangehouden.

000 t/m 100 km/h : 3 km
101 t/m 130 km/h : 4 km.
131 t/m 165 km/h : 5 km.
166 t/m 200 km/h : 6 km.
201 t/m 230 km/h : 7 km.

In de praktijk komt dat erop neer dat de bestuurder bij een gemeten snelheid van 57 kilometer per uur binnen de bebouwde kom dus een bekeuring krijgt voor 54 kilometer. Een boete voor 52 kilometer kan dus niet.

Remweg

Rijden met een bepaalde snelheid betekent dat het voertuig een bepaalde afstand nodig heeft om in geval van nood tot stilstand te komen. Voordat een bestuurder echter echt gaat remmen is er al 1 seconde reactietijd verstreken waarin de snelheid niet is afgenomen.

De afstand die in deze reactietijd wordt afgelegd, wordt de reactieweg genoemd. Daarna volgt de remweg, die samen met de reactieweg de zogenaamde stopafstand vormt.

Snelheid heeft een relatie met stopafstand. Die relatie is echter niet evenredig. Het soort wegdek, de toestand van het wegdek en de weersomstandigheden spelen daarnaast uiteraard een grote rol. Dus de stopafstand is de reactieweg + de remweg.

Berekening stopafstand:

Hieronder staan een paar berekeningen van remafstanden en de gevolgen van het rijden met een hogere snelheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule: S=VoT+ Vo2 / 2A (S=remweg, Vo=beginsnelheid, T=reactietijd, A=vertraging)

Als vertraging wordt uitgegaan van 7,2 m/s2, wat haalbaar is voor de meeste personenauto’s.

Bij 36 km/h is de remweg: 10×1 sec+102/2×7,2=10+100/10= 17 m.
Bij 72 km/h is de remweg: 20×1 sec+202/2×7,2=20+400/10= 48 m.
Bij 108 Km/h is de remweg: 30×1 sec+302/2×7,2=30+900/10= 92,5 m.

Wat moet U nu met deze cijfers? De remweg moet voor U bepalend zijn voor de vraag met welke snelheid U gaat rijden. Tijdens voorlichtingsavonden over het verkeer wordt vaak het volgende voorbeeld gegeven.

Voorbeeld

  • Indien U zich, terwijl U op de grond staat, voorover laat vallen, staat dit gelijk met een aanrijding van ongeveer 30 km/h.
  • Indien U dezelfde val maakt, maar dan vanaf een bureautafel, staat dit gelijk met een aanrijding van ongeveer 50 km/h.
  • Indien U op de tafel ook nog een bureaustoel plaats en U laat zich daarvan voorover vallen, maakt U een aanrijding mee met een snelheid van 55 km/h.

Nu weet U dus ook meteen waarom bekeuringen worden uitgeschreven bij snelheidsoverschrijdingen vanaf 4 km/h en meer. Overigens is daadwerkelijk bij 54 km/h een radarsnelheid gemeten van 57 km/h. De rechter heeft namelijk bepaald, dat de radarmeting een afwijking heeft van 3 km/h bij snelheden onder 100 km/h en van 4 km/h bij hogere snelheden.

Daar komt bij, dat een radarsnelheid van 57 km/h een geijkte snelheid is. Uw eigen kilometerteller geeft waarschijnlijk een andere, hogere waarde aan, aangezien de meeste tellers overdrijven.

Meetellende factoren

U heeft met veel factoren te maken. Ieder van onderstaande factoren is van invloed op de remweg.

De weersomstandigheden

Bij regen zal uw concentratie hoger zijn dan bij zonnig weer. Langdurig in de regen rijden is echter vermoeiend en vraagt veel van de concentratie, die daardoor zal verslappen. Uw reactietijd zal in het begin de seconde waarschijnlijk wel halen, daarna niet meer. Tevens zal de remweg hoger zijn doordat het wegdek nat is.

Aan de andere kant is een recht in het gezicht stralende zon ook zeer vermoeiend. De reactieseconde zal naar verloop van tijd niet gehaald worden.

Het soort wegdek

Op open asfaltbeton remt een auto minder dan op gewoon bitumen. Op klinkers en kinderkopjes zal de remweg weer anders zijn.

Uw eigen gezondheid en gemoedstoestand

Iemand die zich belabberd voelt zal een langzame reactie hebben. De reactieseconde zal niet gehaald worden en dus zal de remweg langer zijn. Hoe zou de reactietijd zijn als U net een knallende ruzie thuis achter de rug heeft?

De staat van het voertuig

Een slecht onderhouden voertuig kan een gevaar op de weg zijn als de remmen van het voertuig niet goed zijn. De remmen zijn het belangrijkste onderdeel van de auto. Helaas zijn het ook de onderdelen waar, als het even kan, op bezuinigd wordt.

Men koopt liever een digitale autoradiocassetterecorder met CD-aansluiting van het duurste merk met bijpassende versterkers en luidsprekers dan dat men naar de garage gaat om de remmen eens te laten controleren. Gelukkig heeft de APK-keuring veel slecht onderhoud van de weg gehaald.

De medeweggebruiker

Iedereen betaalt de bij de auto horende belasting, dus iedereen heeft hetzelfde recht op het gebruik van de weg. Het door menig weggebruiker verguisde stereotype van het oude opaatje, dat met 90 km/h over de autosnelweg rijdt, heeft in zijn leven meer belasting betaald dan die “menig weggebruiker”. Daarom zou iedereen wat toleranter naar elkaar moeten zijn en elkaar in zijn waarde moeten laten.

Het kan niet zo zijn, dat iedereen maar aan de kant moet voor die ene rijder, die een kwartier te laat van huis is gegaan en op weg naar zijn werk de tijd probeert goed te maken.

Voorbeeld:

Ik zelf heb in de tijd dat harder rijden nog niet zo’n groot item was en er niet overal camera’s hingen een keer een test gedaan tijdens twee ritten tussen de Achterhoek en Schiphol. De eerste keer reed ik volgens de geldende maximum snelheden (overal 120 km/h, toen nog) de tweede keer haalde ik alles uit de auto wat er in zat (toen ongeveer 180 km/h)

De winst van de tweede rit ten opzichte van de eerste rit was 15 minuten. Op deze afstand een naar mijn mening te verwaarlozen winst. Het grote verlies zat in het benzineverbruik, de eerste rit 12 km per liter, de tweede rit 8 km per liter.

Pin It on Pinterest