Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

Proefles

Rijschool regio Groene Hart

Home » Blog » Voorrang en kruispunten

Voorrang en kruispunten

feb 6, 2015

Bron: infopolitie.nl

Voorrang verlenen begint al bij het benaderen van de kruising. Hard aan komen rijden en op het laatste moment vol afremmen wordt gezien als geen voorrang verlenen.

art. 14: Blokkeren kruisingen
Bestuurders mogen en kruispunt niet blokkeren.

Het opstellen tussen twee rijstroken is toegestaan, mits daarvoor gelegenheid is, immers de kruising mag niet worden geblokkeerd. Het komt vaak voor, dat een rij auto’s stilstaat voor een verkeerslicht en dat daarbij een zijweg wordt geblokkeerd. Dit is dus niet toegestaan.

art. 15: Rechts voorrang

  1. Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders.
  2. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:
    1. bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg;
    2. bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram.

4wvrDe voorrangsregeling is op zich niet moeilijk als men de regel zoals op het plaatje staat weergegeven in acht neemt, te weten:

Als er geen sprake is van een voorrangsvoertuig, wordt gekeken naar de “W” van wegen. Voorrangswegen gaan voor verharde wegen, verharde wegen voor onverharde.

Zijn de wegen gelijk wordt gekeken naar de “V” van voertuigen. De volgorde hierin is Tram, Overigen.Als de wegen gelijk zijn en er geen sprake is van een tram, geldt de “R” van rechts gaat voor.

De “4” staat voor de voorrangsvoertuigen. Hieraan moet altijd voorrang worden verleend.

De voorrang mag via haaientanden op het wegdek geregeld worden. Het bord kan dan achterwege blijven. Deze mogelijkheid wordt onder andere gebruikt bij de voorrangsregeling tussen een zijweg en een fietspad.

Het begrip voorrang verlenen bevat meer dan het vrijlaten van de kruising. Het hele gedrag van de bestuurder bepaalt of er wel of geen voorrang is verleend. De kruising mag bijvoorbeeld niet met hoge snelheid worden benaderd om op het laatste moment vol te gaan remmen. De indruk wordt immers gewekt, dat niet gestopt zal worden. Ondanks het feit, dat men toch op tijd stilstaat zal er geen sprake zijn van voorrang verlenen.

Binnen dit artikel zijn de voorrangsborden niet genoemd. Deze hebben in het nieuwe RVV een zelfstandige betekenis, welke staat vermeld in artikel 62 van het Reglement.

Artikel 15a: Gedrag op overwegen

  1. Weggebruikers mogen een overweg opgaan, ndien zij direct kunnen doorgaan en de overweg geheel vrij kunnen maken.
  2. Bij overwegen laten weggebruikers een railvoertuig voorgaan en laten daarbij de overweg geheel vrij.

Artikel 16: Doorsnijden militaire colonnes

Weggebruikers mogen militaire colonnes niet doorsnijden.

Pin It on Pinterest