Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

PROEFLES

Rijschool regio Groene Hart

Home » Blog » Vrachtauto (C) rijbewijs

Vrachtauto (C) rijbewijs

feb 6, 2015

 

Chauffeurs die een vrachtauto willen besturen waarvan de toegestane maximummassa (= ledige massa plus het maximum toegestane gewicht aan lading) meer dan 3500 kilogram bedraagt, moeten in het bezit zijn van het rijbewijs categorie C(vrachtauto).

  • In september 2009 is de Europese richtlijn ingegaan, die nieuwe eisen stelt aan de toegang tot het beroep van vrachtautochauffeur. Vanaf 7 september 2009 geeft CCV geen chauffeursdiploma’s meer af voor vrachtautochauffeur. Een code op uw rijbewijs vervangt het CCV-B chauffeursdiploma. Deze code is vijf jaar geldig.

Als u de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan ziet uw examentraject er als volgt uit:

Het praktijkexamen kunt u afleggen zodra u de eerste twee theorie-examens hebt behaald. Het derde theorie-examen, de Praktische toets C en de Toets besloten terrein C of Toets simulator C mogen ook na het praktijkexamen worden afgelegd.

Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van de bovenstaande examens én praktijktoetsen, dan heeft u recht op afgifte van een rijbewijs C (mits medisch akkoord) met code vakbekwaamheid.
Als u in het bezit bent van een rijbewijs C met code vakbekwaamheid, kunt u ook het praktijkexamen doen voor het rijbewijs CE (trekkeroplegger of vrachtauto met aanhangwagen). De code vakbekwaamheid wordt, na het behalen van het CE rijbewijs, dan ook achter de categorie CE op het rijbewijs geplaatst.

U heeft een chauffeursdiploma nodig als u:
• voor uw beroep rijdt en
• geboren bent na 30 juni 1955

Elke module bestaat uit 1 dag of 2 avonden, dus totaal 3 dagen of 6 avonden. Dit kan uiteraard ook gecombineerd worden.

Voor de exacte datum en tijdstip neem gerust contact op met een van onze kantoormedewerker tijdens onze kantooruren of kijk op onze pagina over het vrachtwagenrijbewijs.

Wilt u direct een een theorie (cursus en) examen reserveren of boeken of een theorie online cursus bestellen en afrekenen?

 

 

Dit examen toetst de kennis en de toepassing van verkeersregels en de kennis van de technische aspecten en de op de veiligheid gerichte kennis van de voertuigtechniek van vrachtauto en autobus.

De examenvorm is schriftelijk, er worden 50 meerkeuze vragen gesteld.
Het examen duurt 75 minuten.
Van de 50 vragen moet je er 40 goed beantwoorden om te slagen. (vanaf 15-1-2009)
(let op: vanaf 15 april 2009 > 41 goed beantwoorden om te slagen)

Om aan het examen te kunnen deelnemen zal je aan de volgende eisen moeten voldoen:
– minimaal 17 jaar
– een geldig Nederlands rijbewijs B (personenauto) of
– een geldig theoriecertificaat B tezamen met een wettig legitimatiebewijs

De uitslag blijft 2 jaar geldig.

De opleiding wordt bij Alblas Verkeersschool gegeven in 4 avonden of via de dagopleiding in 2 dagen.

Dit examen toetst de kennis van vervoersadministratieve zaken.
Examenvakken/onderdelen: Administratie, veiligheidsaspecten, imago van het beroep, markt van het goederenvervoer

De examenvorm is schriftelijk. (meerkeuze) Het examen duurt 75 minuten.
Van de 50 vragen moet je er 39 goed beantwoorden om te slagen. (vanaf 15-1-2009)
Bij het rijbewijs traject van de 40 vragen er minimaal 31 goed beantwoorden.
(let op: vanaf 15 april 2009 > vakbekwaam 40 goed / rijbewijs 32 goed hebben)
Wie slaagt voor het examen krijgt een uitslagformulier mee.

Om aan het examen te kunnen deelnemen zal je aan de volgende eisen moeten voldoen:
– minimaal 17 jaar
– een wettig legitimatiebewijs

De uitslag blijft 2 jaar geldig.

De opleiding wordt bij Alblas Verkeersschool gegeven in 2 avonden of via de dagopleiding in 1 dag.

Theorie-examen Vakbekwaamheid C deel 3

Dit examen toetst de kennis van vervoersadministratieve zaken, veiligheidsaspecten, imago van het beroep en de markt van het goederenvervoer.

Examenvakken/onderdelen: Vakbekwaamheid C deel 3, Administratie
Examenvorm: schriftelijk
Soort vragen: Case studies
Aantal vragen: 45 (3 cases, 15 gesloten vragen per case)
Duur: 120 minuten
Slaagnorm: 70%, (31 van de 45 vragen goed)
Toelatingseisen /
meenemen naar het examen:
– minimaal 17 jaar
– een wettig legitimatiebewijs
– de oproep van het examen
Geldigheidsduur uitslag: 2 jaar

Voorafgaand aan alle CCV examens moet u zich kunnen legitimeren door middel van een wettig legitimatiebewijs (met pasfoto). CCV accepteert voor deelname aan haar examens de volgende wettige legitimatiebewijzen:

■geldig Nederlands rijbewijs

■geldig Nederlands paspoort

■geldige Europese identiteitskaart

■geldig paspoort van onderdanen van EG en EER

■in Nederland afgegeven geldig reisdocument voor vluchtelingen

■in Nederland afgegeven geldig reisdocument voor vreemdelingen

Uit de wettelijke systematiek vloeit voort dat mensen met een W-document (voor asielzoekers) en mensen met een verlopen A- tot en met F-vreemdelingendocument geen aanspraak kunnen maken op een rijbewijs. Het W-document is weliswaar een legitimatiebewijs, het is géén verblijfsvergunning en dus geen goed document om bij de gemeente een rijbewijs te kunnen krijgen.

Zonder een geldig legitimatiebewijs kunnen wij het examen niet afnemen.

Gelamineerde documenten of beschadigde documenten worden niet geaccepteerd.

U hebt een rijbewijs Cnodig als u een motorrijtuig wilt besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of kentekenbewijs deel I) meer dan 3500 kg bedraagt.Om in het bezit te komen van het rijbewijs C moet u twee theorie-examens doen en een praktijkexamen.

Praktijkexamen C

Het examen begint met de voorbereiding en controle van het voertuig en de papieren. Daarna rijdt u binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtypen. Tijdens het examen moet u aantonen het voertuig in alle facetten onder uiteenlopende omstandigheden te beheersen. Belangrijk onderdeel van het examen zijn de bijzondere verrichtingen, zoals een bocht achteruit rijden en keren door middel van steken.

Tevens krijgt u te maken met een zogenaamde navigatie opdracht. Zonder aanwijzing van de examinator rijdt u een deel van het examen uw eigen route. De examinator bepaalt de plaats waar u heen rijdt. Voor het plannen van uw route mag u een kaart gebruiken of een navigatiesysteem. Als u de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat u laat zien dat u zelf verantwoordelijke keuzes maakt in het verkeer.

Als u losse lessengaat volgen, bepaalt u in overleg met uw instructeur het moment van examen. U kunt net zoveel lessen afspreken per week als u zelf wilt. Er bestaat geen wachttijd voor losse lessen. We lessen in blokken van minimaal 2 uur.Een stoomcursus houdt in dat u een aantal dagen ( 5 – 7 of 10) aaneengesloten, samen met een andere kandidaat autorijdt. Dat gebeurt op werkdagen. Tussen de middag verzorgen wij dan de lunch in onze kantine. Met deze formule werkt Alblas al sinds 1990, en met zeer goede leerresultaten.

Waarom een stoomcursus?
• U rijdt een week lang iedere dag, alle informatie blijft dan vers in het
geheugen.
• De les van vandaag sluit aan op de les van gisteren.
• U hoeft geen week te wachten op de volgende les.
• U bent in korte tijd geslaagd.
• U leert van uw medekandidaat. (om het uur achter het stuur)
• Er wordt door (2-3) verschillende instructeurs les gegeven; zó blijft u
scherp en went u alvast aan de examen-situatie.

Pin It on Pinterest