Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

Proefles

Rijschool regio Groene Hart

Home » Blog » Handleiding ‘Aanvraag begeleiderspas’ (3 E 0388)

Handleiding ‘Aanvraag begeleiderspas’ (3 E 0388)

feb 6, 2015

Met het formulier ‘Aanvraag begeleiderspas’ (3 E 0388) kun je een begeleiderspas aanvragen. In deze handleiding leggen we uit hoe je het formulier moet invullen.

1. Voorwaarden jonge bestuurder:

– Je moet woonachtig zijn in Nederland.

– Je mag niet vóór 1 november 2011 al 17 jaar zijn geworden, tenzij je meedoet aan een BeroepsBegeleidende Leerweg

(BBL) voor beroepschauffeur.

– Je moet tenminste 16,5 jaar oud zijn om een aanvraag voor een begeleiderspas in te kunnen dienen.

– Je moet jonger zijn dan 18 jaar.

2. Voorwaarden coach:

– De coach is tenminste 5 jaar in bezit van een personenautorijbewijs (categorie B), tenzij hij/zij in bezit is van eenWRM-pas (rijinstructeur).

– De coach is tenminste 27 jaar oud, tenzij hij/zij in bezit is van een WRM-pas (rijinstructeur).

– De coach mag in het verleden (tot 4 jaar terug) geen alcohol- of gedragscursus hebben gehad.

– De coach mag in het verleden (tot 4 jaar terug) geen strafrechtelijke veroordeling voor een verkeersovertreding hebben gehad.

– De coach mag in het verleden (tot 4 jaar terug) geen onderzoek naar rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR.

3. Invulinstructies

Kruis aan wat voor jou van toepassing is en vul het formulier met blokletters in.

Jouw persoonsgegevens

Vul alle gevraagde gegevens die over jou gaan op het formulier in. Als je een BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) voor beroepschauffeur volgt, kruis dan op het formulier de keuze “BBL-Leerling” aan.

Gegevens van je coach(es)

Vul per coach de gevraagde gegevens in. Als een coach ook rijinstructeur is en beschikt over een WRM-pas, kruis dan op het formulier de keuze “WRM-pas” aan.

Let op! Je moet minimaal één coach opgeven.

4. Wat stuur je op?

– Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 3 E 0388.

– Een kopie van een geldig identiteitsdocument van jou.

– Een kopie van een geldig identiteitsdocument van de opgegeven coach(es).

– Als je de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) voor beroepschauffeur volgt, moet je daarvan een bewijs meesturen.

– Als je coach alleen beschikt over een buitenlands rijbewijs, moet je een kopie van dat buitenlandse rijbewijs meesturen. Als het buitenlands rijbewijs kwijt is, dan moet je een verklaring van de buitenlandse autoriteiten daarover meesturen.

– Als je coach beschikt over een WRM-pas, moet je daarvan een kopie meesturen.

5. Kopie identiteitsdocument

De RDW heeft een kopie van een geldig identiteitsdocument van jou en je coach(es) nodig om jullie identiteit vast te stellen.

Identiteitsdocumenten zijn (op basis van de Wet op de identificatieplicht): Nederlands rijbewijs, Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een EU/EER paspoort.

6. Kosten

Aan de aanvraag van een begeleiderspas zijn kosten verbonden (ziewww.rdw.nl) Deze kosten kun je alleen betalen via een automatische incasso. Je kunt daarvoor alleen een Nederlandse bank- of girorekening opgeven.

Als je iemand anders voor je laat betalen, moet de naam van de betaler overeenkomen met de handtekening van de betaler. Door het plaatsen van een handtekening machtigt de houder van het rekeningnummer de RDW om het verschuldigde bedrag af te schrijven.

7. Opsturen aanvraag

Het aanvraagformulier met alle vereiste bijlagen stuur je naar:

RDW, t.a.v. unit Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam

Als alles akkoord is, krijg je je begeleiderspas binnen tien werkdagen thuisgestuurd.

8. Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de begeleiderspas op de gezamenlijke internetsite van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), Team Alert, CBR en RDW:

www.2todrive.nl.

LET OP

Wij kunnen een aanvraag voor een begeleiderspas alleen afhandelen als je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld en alle vereiste bijlagen bij het aanvraagformulier aanwezig zijn. Let erop dat jij en je coach(es) je handtekening hebben gezet. Afzonderlijkingezonden documenten veroorzaken vertraging in de behandeling.

Pin It on Pinterest