Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

Proefles

Rijschool regio Groene Hart

Home » Blog » Inhalen en filerijden

Inhalen en filerijden

feb 6, 2015

 Bron: infopolitie.nl

Inhalen kan iedereen, maar weet ook iedereen wanneer de wet inhalen wel of niet goed vindt? En wat als er een file is, mag je dan rechts inhalen?

art. 11: Inhalen algemeen

  1. Inhalen gebeurt links.
  2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.
  3. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
  4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen
  5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

In het oude RVV werd precies aangegeven hoe moest worden ingehaald tot en met het geven van een signaal toe. Dat is allemaal geschrapt omdat, zo zegt de Minister dit valt onder de rijonderricht, educatie en voorlichting. Wel blijft het algemene gevaarsartikel 5 van de Wegenverkeerswet overeind staan.

Fietsers hebben de keuze of zij andere weggebruikers dan fietsers links of rechts inhalen. Zij mogen immers rechts inhalen.

Omdat de invoegstrook behoort tot dezelfde weg, is de regel opgenomen dat het is toegestaan om via de invoegstrook of de uitrijstrook het verkeer op de rijbaan in te halen, indien deze links van de blokmarkering zit. Let wel, dit mag dus alleen daar waar blokmarkering is aangebracht, maar dat is vrijwel overal.

art. 12: Inhalen voor VOP
Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.

Naast een, voor de voetgangersoversteekplaats, stilstaande auto stoppen is geen inhalen volgens een uitspraak van een kantonrechter.

art. 13: Inhalen bij file

  1. Bij fileverkeer behoeft, indien de rijbaan is verdeeld in rijstroken in dezelfde richting, niet de meest rechts gelegen rijstrook te worden gevolgd.
  2. Files mogen aan de rechterzijde worden ingehaald.

Bij normaal verkeer mag niet rechts ingehaald worden, alleen bij filerijden. Datgene wat men in de volksmond onder filerijden valt, is leidraad voor het feit of wel of niet in file wordt gereden.

In mijn ogen mag de motorrijder op grond van dit artikel tijdens het filerijden dus tussen de rijen auto’s doorrijden. Links inhalen is de vaste regel en tijdens het filerijden mag rechts worden ingehaald. Een motorrijder die tussen twee rijen doorrijdt, haalt zowel links als rechts in. Uiteraard dient wel de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen.

Pin It on Pinterest