Whatsapp

0880 – 241 888

info@alblas.net

Proefles

Rijschool regio Groene Hart

Home » Blog » Nascholing beroepschauffeurs (Code 95)

Nascholing beroepschauffeurs (Code 95)

feb 6, 2015

Buschauffeurs hebben zeven jaar (van september 2008 tot september 2015) de tijd om de eerste 35 uur nascholing te volgen. Daarna moeten de chauffeurs hun vakbekwaamheid iedere vijf jaar verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing.

Iedereen die vanaf september 2008 zijn vakbekwaamheid behaalt heeft, valt direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus. Voor nieuwe chauffeurs geldt dus niet de eenmalig langere termijn van zeven jaar, die voor huidige werkzame chauffeurs wel geldt.

Alblas adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.

Elke chauffeur kan in overleg met de werkgever zijn eigen programma samenstellen, dat zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk. Er is dus niet één vaststaand programma dat voor iedereen gelijk is. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen.

Als het een chauffeur om een of andere reden niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen,dan heeft dit  als gevolg dat hij/zij  zijn/haar vak niet meer mag uitoefenen. De vakbekwaamheid is als het ware verlopen. Als de chauffeur daarna besluit toch zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij/zij de vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Pas na 35 uur nascholing mag hij/zij weer beroepsmatig rijden. Hij/zij hoeft dus niet opnieuw een examen te doen.

Als een chauffeur in het bezit is van zowel een chauffeursdiploma voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, dan hoeft dezeslechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

Sommige groepen chauffeurs hebben vrijstelling van het chauffeursdiploma.
Brandweerlieden, politiemensen, chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 e.d. vallen onder de vrijstelling.

Er zijn nog meer vrijstellingen. Een volledig overzicht van vrijstellingen:

Vrijstelling in de nieuwe situatie

 1. Aaneengesloten periode van twintig weken in het kader van de Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Transport en Logistiek
 2. Onder toezicht van een bevoegd toezichthouder besturen, mits de leerling zich heeft laten inschrijven bij een instelling die een opleiding verzorgt, gericht op het afleggen van een examen ter verkrijging van een erkend getuigschrift van vakbekwaamheid
 3. Bestuurder die kan aantonen in Nederland een opleiding van ten minste zes maanden tot het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid te volgen, op Nederlands grondgebied voor ten hoogste drie jaar is vrijgesteld van de verplichting over eengetuigschrift van vakbekwaamheid te beschikken.
 4. Bestuurder van een motorrijtuig dat uitsluitend wordt gebezigd voor het vervoer van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling alsmede van daartoe gebruikte verpakkingsmiddelen van de veiling naar de teeltplaats (bestuurder min 21 jaar en straal van max 50 km rondom de standplaats).
 5. Voertuigen voor het ophalen van melk op de boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen (bestuurder min 21 jaar en straal van max 50 km rondom de standplaats).
 6. Bestuurder van een motorrijtuig dat door een ondernemer in een kleinhandel uitsluitend wordt gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel (bestuurder min 21 jaar en straal van max 50 km rondom de standplaats).
 7. Bestuurder van een motorrijtuig dat uitsluitend is ingericht en uitsluitend wordt gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst, rijdende tentoonstellingsruimte (bestuurder min 21 jaar en straal van max 50 km rondom de standplaats).
 8. Bestuurder van een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
 9. Bestuurder van een motorrijtuig indien hij dit uitsluitend bestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor het demonstreren van dat voertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd dan voor het uitvoeren en controleren van een reparatie of voor een demonstratie nodig zijn (bestuurder min 21 jaar en straal van max 50 km rondom de standplaats).
 10. Bestuurder van voertuigen voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw-,bosbouw-, of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen.
 11. Bestuurder van voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen.
 12. Bestuurder van voortuigen voor gebruik als winkels op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, platen of cassettes, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.
 13. Bestuurder die in een periode van een week minder dan 12 uren vervoer verricht.
 14. Bestuurder van een bus/vrachtauto geboren voor 1 juli 1955

 

Pin It on Pinterest